med passion för fastigheter

Kärnan i KBG Fastighetspartner verksamhet, är komplex tekniskt fastighetsförvaltning där vi ansvarar för all service och tar ett helhetsgrepp om hela fastigheten, eller arbetsplatsen. Vi säkerställer ett strukturerat och kontrollerat arbete, vilket ger våra
kunder säkra, kostnadseffektiva och hållbara lösningar.
Vi  erbjuder också full service inom el och ventilation.

framtiden är våra barn

Snickeriarbeten kan omfatta väldigt många typer av arbeten. Det kan innebära att montera en basketkorg, sätta upp whiteboardtavlor, slänga skräp på tippen eller varför inte bygga en scen där barnen kan förverkliga sina drömmar. 
Låt oss göra jobbet och spara dyrbar tid!

park & trädgårdskötsel

Ett flertal tjänster som gräsklippning, häckklippning, vårstädning, höststädning ingår inom området trädgårdskötsel. Likaväl snöröjning, sandning och takskottning under vintersäsong. Det finns inget som begränsar oss, varken storleken på fastighet eller i kompetens.